ještěd SkyRace®

15 | 4 | 2017

REGISTRACE


Registrace bude spuštěna 1. 1. 2017 v 00:01hod

1. vlna - prvních 100 závodníků - 350,-Kč/osoba
2. vlna - 101 - 200 závodníků - 400,- Kč/osoba
3. vlna - 201 - 300 závodníků - 450 ,- Kč/osoba
4. vlna - 301 - 400 závodníků - 500,- Kč/osoba
5. vlna - 401 - 500 závodníků - 550,- Kč/osoba

Registrace na místě - 600,- Kč/osoba (možná pouze v případě, pokud pořadatel tuto variantu povolí)

Registrace omezena počtem 500 závodníků.

PREZENCE DO ZÁVODU NA MÍSTĚ:
● 15. 4. 2017 od 8:30 do 10:30 hod. v akreditačním stanu v prostorách areálu JEŠTĚD SkyRace®.
● Počet registrací je limitován.
● Registrace probíhá pouze na internetu. Registrace na místě bude možná, pouze v případě pokud pořadatel tuto variantu povolí.
● Online registrace je možná nejpozději do 10. 4. 2017 do 23:59 hod.
   Poté bude možna registrace pouze na místě.
● Registrace závodníka je platná tehdy, až budou peníze připsány na účet uvedený v registračním formuláři.
● Zaplacené startovné je nevratné, avšak lze převést na jiného závodníka.
   Veškeré převody na jiného závodníka budou bezplatně vyřešeny do 10. 4. 2017 na e-mailu - info@stopnito.cz.
   Poté bude zpoplatněno částkou 100,- Kč.
● Z časových i personálních důvodů pořadatel NEZAJIŠŤUJE hledání náhradníků.
● Při registraci je nutné vyplnit všechny požadované informace o závodníkovi
● Hlavního závodu se mohou zúčastnit jen závodníci starší 18 let. Pokud je závodník mladší 18 let, je nutné předložit souhlas rodiče či
   zákonného zástupce. Ten na sebe bere plnou zodpovědnost za nezletilého potomka.

REGISTRACE DO DĚTSKÝCH ZÁVODŮ:
● 8:30 do 10:30 v akreditačním stanu v prostorách areálu JEŠTĚD SkyRace®. 
● startovné činí 50 Kč/osoba. 
● platba na místě. 

Kategorie: 0-5 let, 6-10 let, 11-15 let
Rozhodující pro zařazení do kategorie je věk, který závodník dovrší do 15. 4. 2017.


15 | 4 | 2017
Ještěd SkyRace ®

Registruj se!

registrace bude spuštěna 1.1. 2017 v 00:01hod