DETAILNÍ INFO + PRAVIDLA
PREZENCE DO ZÁVODU NA MÍSTĚ:

• 2. 12. 2017 od 7:30 do 9:30 hod. v akreditačním stanu v prostorách areálu WINTER SkyRace®.
• Počet registrací je limitován počtem 500 závodníků v každém závodě.
• Registrace probíhá pouze na internetu. Registrace na místě bude možná pouze v případě pokud pořadatel tuto variantu povolí.
• Online registrace je možná nejpozději do 24. 11. 2017 do 23:59 hod. Poté bude možna registrace pouze na místě.
• Registrace závodníka je platná tehdy, až budou peníze připsány na účet uvedený v registračním formuláři.
• Zaplacené startovné je nevratné, avšak lze převést na jiného závodníka.
• Veškeré převody na jiného závodníka budou bezplatně vyřešeny do 24. 11. 2017 na e-mailu - honza@jestedskyrace.cz. Poté již není přepis na jiného závodníka možný.
• Z časových i personálních důvodů pořadatel NEZAJIŠŤUJE hledání náhradníků.
• Při registraci je nutné vyplnit všechny požadované informace o závodníkovi.
• Hlavního závodu se mohou zúčastnit jen závodníci starší 18 let. Pokud je závodník mladší 18 let, je nutné předložit souhlas rodiče či zákonného zástupce. Ten na sebe bere plnou zodpovědnost za nezletilého potomka.

POVINNÁ VÝBAVA ZÁVODNÍKA V ZÁVODĚ

Pro vaše bezpečí a vzhledem k extrémním klimatickým podmínkám, které můžou v prosinci nastat, jsme se rozhodli pro POVINNOU VÝBAVU PRO VŠECHNY ZÁVODNÍKY!
• alu fólie
• plně nabítý mobilní telefon

VÝBAVA (hlavně pro hobby závodníky)

• 0,5l tekutiny (voda, ionťák apod.)
• energetický gel, tyčinka, sušenka
• v návaznosti na aktuální počasí - trekové hole, nesmeky, nepromokavá bunda, termotriko, dlouhé kalhoty apod.

Apelujeme na VŠECHNY závodníky, aby nepodcenili zimní počasí, náročnost a délku tratě! Podstupujete závod na vlastní nebezpečí a pevně věříme, že víte, jak se o sebe v horách postarat. Svozové autobusy, jako na městských závodech, nebudou 😊

START A POHYB PO TRATI

• Start WINTER Trail je dne 2. 12. 2017 v 10:30 na hlavním parkovišti SkiAreálu JEŠTĚD. Časový limit na dokončení trasy jsou 3 hodiny.
• Start hlavního závodu WINTER SkyRace® je dne 2. 12. 2017 v 11:00 na hlavním parkovišti SkiAreálu JEŠTĚD. Časový limit na dokončení trasy je 5 hodin.

• Každý účastník startuje v tomto závodě výhradně na vlastní nebezpečí, odpovědnost a osobní riziko (v případě potřeby je domluvena základní zdravotnická péče). Pořadatel nenese odpovědnost za zdraví a život závodník během celého závodu WINTER SkyRace® 2017, jakožto ani během případného tréninku na trati nebo doprovodného programu.

• Každý účastník se řídí dle OFICIÁLNÍ MAPY či GPS navigace s nahranou tratí.
• Každý účastník je SÁM ZODPOVĚDNÝ za správný výběr trati dle příslušné mapy a neměl by se řídit podle navigace kolem stojících diváků.
• Závodník musí ke zdolání trasy využít jen vlastní fyzické a psychické síly.
• Závodníci nesmí využít žádné cizí pomoci nebo dopravního prostředku např. kolo, kolečkové brusle, motocykl, auto, autobus, traktor, koně apod.
• Závodník se smí pohybovat pouze po vyznačené trase závodu - viz. mapa závodu.
• Je zakázáno chodit mimo turistické trasy a cesty vlastnoručně značené.
• Závodník musí přejít přes všechna kontrolní místa závodu, kde bude snímání čipu ve startovním čísle.
• Do závodu smí nastoupit pouze závodníci, kteří splňují bez výhrady pravidla závodu, jsou v dobrém zdravotním stavu, nejsou pod vlivem alkoholu, drog a jiných omamných látek (pořadatel si vyhrazuje právo nepustit na start nebo zastavit v závodě každého závodníka, který bude vykazovat přílišné známky únavy či vyčerpání a kde bude hrozit zásadním způsobem ohrožení jeho zdraví).

MOŽNOSTI DISKVALIFIKACE ZÁVODNÍKA

• neprojití kontrolního místa
• ztráta startovního čísla s čipem
• chození mimo trať – zkracování tratě
• nedokončení závodu
• nedodržená povinná výbava
• ...když bude někdo moooc rychlý 😊

PODMÍNKY

• Závodníci musí dodržovat pravidla silničního provozu tj. zákon 361/2000sb – Zákon o silničním provozu.
• Pořadatel nezodpovídá za škody vzniklé závodníkům, ani jimi způsobené.
• Pořadatel neuzavřel žádné zvláštní pojištění na náhradu škody způsobené účastníkovi v souvislosti s účastí v závodě. 
• Závodníkům se zakazuje odhazovat jakékoli odpadky v průběhu závodu do přírody.
• Závodníci se musí v maximální míře chovat ohleduplně k přírodě Ještědského hřebenu a také třídit odpadky na občerstvovacích stanicích.
• Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli zastavit závod nebo reagovat na nepředvídatelné situace, aby zajistil bezpečnost všech závodníků (náhlá prudká změna počasí, bouřka, vichřice, větrný polom, útok šelmy apod.)

2 - 12 - 2017
WINTER SkyRace®
WINTER Trail

registrace bude spuštěna od 1. 9. 2017

Registruj se!